Валидиране на Електронна Идентичност

Моля, свържете картовия четец и поставете картата за Електронна Идентичност, след което натиснете бутона "Валидиране"

Помощна информация